Twoje życie to dramatyczna walka czy romantyczna komedia?

Obejrzyj zamieszczony poniżej krótki film i odpowiedz na jedno pytanie: Co widzisz? Film jest materiałem pewnego eksperymentu, który w latach 40-tych ub. w. przeprowadziła para psychologów: Fritz Heider oraz Marianne Simmel. I co się okazało? Otóż zdecydowana większość badanych, którzy obejrzeli film (eksperyment był później wielokrotnie powtarzany) widziała tu nie tylko geometryczne, ruchome kształty, ale nadawała im ludzkie cechy w rodzaju: „sympatyczny”, „agresywny”, „silny”, „uległy” itp. Dla psychologii poznawczej było to ważne badanie potwierdzające hipotezę naszej naturalnej tendencji do antropomorfizowania wszelkich otaczających nas obiektów – także tych nieożywionych. Jednak poza ty

Kolejne tygodnie zmarnowane na strategię marki? Jest na to prosty sposób.

PROBLEM: Tworzenie strategii marki bywa procesem długim i uciążliwym, a zdarza się, że również bolesnym. Praca tego rodzaju wymaga nie tylko analizy istniejących informacji (na temat klientów tendencji rynkowych, konkurencji itd.), czy stawiania i weryfikowania hipotez, ale także zdolności wyciągania wniosków i syntezy. Połączenie wszystkich wątków informacyjnych oraz marketingowej intuicji w spójny zamysł strategiczny ucieleśniony w formie klarownego dokumentu staje się tu rodzajem kreatywnego rzemiosła. Zdarza się więc, że firma formułująca własną strategię marki i strategię komunikacji napotyka przeszkody, które najczęściej sprowadzają się do poniższych czynników: - brak adekwatnej wiedzy

Ostatnie posty
RSS Feed

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

Archiwum
Wyszukaj wg tagów

(C) 2020 Heuristica. Marek Staniszewski