top of page

Inwentyka - czyli jak wymyślać sprawniej

[warsztaty także w formule on-line].

Warsztaty w formie zamkniętej przeznaczone są dla firm chcących stymulować kreatywne myślenie swoich pracowników oraz podnosić ich umiejętności w zakresie generowania nowych pomysłów niezbędnych dla:
- twórczego rozwiązywania problemów biznesowych,
- opracowywania koncepcji nowych produktów, sposobów dystrybucji, merchandisingu, sposobów obsługi klienta itp.
- tworzenia nowych idei marketingowych,
- generowania pomysłów reklamowych, czy idei komunikacyjnych.

GŁÓWNYM CELEM

warsztatów jest otwarcie uczestników na nowe, niestandardowe sposoby podejścia do rozwiązywania problemów oraz dostarczenie im zestawu prostych, intuicyjnych a zarazem skutecznych narzędzi twórczego myślenia. Narzędzia zostały dobrane w ten sposób aby zaraz po zajęciach mogły być stosowane w codziennej pracy i zostały opracowane w formie dwudziestu czterech KART INSPIRACJI DLA INWENCJI.
 
KONCEPCJA
warsztatów oraz zestaw zadań realizowanych w ich trakcie zostały opracowane w sposób pozwalający poznać i przećwiczyć różnorodne metody kreatywnego myślenia oraz tworzenia nieoczywistych i innowacyjnych rozwiązań.
Dodatkowo warsztaty mają walor integracyjny – pozwalają usprawnić komunikację w zespole (szczególnie w przypadku zespołów multidyscyplinarnych) oraz obserwować inne niż zazwyczaj role i sposoby współpracy uczestników. Dzięki temu promowana jest równiej właściwa kultura i wartości konieczne dla usprawniania procesu twórczego myślenia w organizacji.
 
AGENDA WARSZTATÓW OBEJMUJE:
  • Podstawowe informacje z zakresu psychologii twórczości.
  • Blokady, opór i przeszkody dla twórczego myślenia – jak je zidentyfikować i pokonywać.
  • Prezentacja przykładów myślenia dywergentnego.
  • Rola wglądu (insight) w procesie twórczym oraz sposoby generowania „insightów” .
  • Zastosowanie w praktyce wybranych technik, heurystyk i metod twórczych oraz wynalazczych – m. in.:
            - SCAMPER,
            - technika SUPRPOZYCJI i metody oparte na bisocjacji,
            - techniki oparte na analogiach (w tym CIRCEPT) i metaforach,
            - analiza funkcjonalna i analiza morfologiczna,
            - techniki wykorzystujące wyobraźnię i fantazję.
  • Elementy procesu design thinking:
            - strukturyzacja celów, funkcji i zasobów,
            - tworzenie person użytkowników docelowych rozwiązań,
            - prototypowanie.
           
Warsztaty w formie podstawowej trwają cały dzień (9.00-17.00). W formie rozszerzonej odbywają się w ciągu dwóch dni.
Ta druga formuła pozwala na wykorzystanie większej ilości metod i ćwiczeń, rozszerzenie moduł nt. insightu oraz wprowadzenie elementów perswazyjnego prezentowania stworzonych idei poprzez storytelling.
 
Minimalna ilość osób: 6.
Zalecane by w warsztatach uczestniczyli przedstawiciele różnych działów.
Zajęcia mogą się odbywać w miejscu wskazanych przez Zlecającego (zapewnienie sali szkoleniowej, projektora oraz flipchartu) lub w rekomendowanym przez nas miejscu.
 
Prowadzący: Marek Staniszewski
 
CENA
warsztatów – ustalana jest indywidualnie w zależności od  liczby uczestników oraz ewentualnych wymagań dodatkowych Zlecającego.
 
W sprawie rezerwacji terminu warsztatów i finalnej wyceny wyślij maila.

NARZĘDZIA

Zestaw prostych
i praktycznych technik do zastosowania w pracy zaraz po warsztatach.

Wiedza podana w przyjazny sposób, w tym historie odkryć i kontekstu powstania przełomowych idei
w świecie nauki, techniki i biznesu.

Atmosfera zajęć i kultura pracy sprzyjająca uwolnieniu twórczego potencjału uczestników.

WARTOŚCI

INSPIRACJE

bottom of page