top of page
1689840546233.png

SZTUCZNA INTELIGENCJA W MARKETINGU STRATEGICZNYM

[Warsztaty w formule stacjonarnej lub on-line]

Wprowadzenie do AI.

 • Przegląd historii rozwoju AI, kluczowe koncepcje i terminologia.

 • Na czym polega uczenie maszynowe i uczenie głębokie.

 • Czym są i jak działają sieci neuronowe.

 

AI generatywna.

 • Jak działają modele językowe – LLM (Large language models), takie jak GloVe, BERT, Chat GPT, Bard, Claude itd.

 • Co to jest tokenizacja, embedding i mechanizm uwagi.

 • Czym jest semantyka dystrybucyjna i jak mierzyć kondycję marki w LLM.

 

Prompt engineering, czyli inżynieria zachęt

 • Konstruowanie i struktura skutecznych promptów

 • Strategie promptingu (m.in. Few-shot Prompting, Chain of Thought, Tree of Thoughts itp.)

 • Praktyczne ćwiczenia w budowaniu i stosowaniu promptów.

 

Narzędzia AI dla Marketingu

 • Przegląd i demonstracja narzędzi i platform AI pomocnych w pracach strategicznych.

 • Generowanie obrazów, filmu i dźwięków

 • Tworzenie prezentacji.

 • Chatboty – w jaki sposób ustawić i przetrenować własny GPT

 

Podsumowanie i Dyskusja

 • Omówienie kluczowych wniosków z warsztatów

 • Sesja Q&A

Dla kogo przeznaczone są warsztaty?

Z warsztatów największą korzyść wyniosą osoby, które:

 • zajmują się marketingiem i zarządzeniem marką,

 • zajmują się planowaniem strategicznym

 • tworzą komunikację sprzedażową dla swoich klientów,

 • tworzą prezentacje ofertowe,

 • oraz każdy, kto chce zrozumieć możłiwości sztucznej inteligencji w marketingu.

 

1689840546233.png

CHCESZ ZAMÓWIĆ WARSZTATY

na jeden z poniższych tematów?

- STORYTELLING

- ARCHETYPY MARKI

- CONSUMER INSIGHT

- SZTUCZNA INTELIGENCJA W MARKETINGU

- KREATYWNE MYŚLENIE

- INWENTYKA i INNOWACJA

TU KLIKNIJ I WYŚLIJ ZAPYTANIE
 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

bottom of page