Manifest kulturowy marki czyli CSR to dziś za mało.

Kulturowy cel istnienia marki to odpowiedź na życie w coraz szybciej zmieniającym się otoczeniu, gdzie cywilizacja i kultura kwestionują dotychczasowe modele istnienia i działania. Marki, które próbują jedynie sprzedawać produkty przestają być postrzegane jako atrakcyjne. Ludzie chcą, a wręcz oczekują, że marki będą im pomagały w rozwiązywaniu problemów. Coraz częściej wymogiem stawianym markom przez ich odbiorców jest tworzenie poczucia, że dokonywane przez nich wybory konsumpcyjne są wyrazem określonego stosunku do rzeczywistości. Ludzie oczekują od marek, że będą chciały i potrafiły zaangażować się w ich życie, że będą spójne z ich kulturą i światopoglądem. Jak tego dokonać? Obserwowan

Ostatnie posty
RSS Feed

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

Archiwum
Wyszukaj wg tagów

(C) 2020 Heuristica. Marek Staniszewski